Business Processes Optimization

Оптимизирайте Бизнес Процесите - Не Изпускайте Юздите На Бизнеса Си!

Разполагаме с изцяло отдаден на работата екип от специалисти, със солидни познания, квалификации и опит в няколко направления, които ще осъществявет директното управление и извършването на оперативните процеси и ще гарантират високото качество на извършвените от B2B услуги.

Какво ще спечели бизнеса ви ако изберете B2B за бизнес партньор за оптимизиране на бизнес процесите?

Работим с ясно дефинирани задължения и отговорности, разпределени между нас и вашата компания

Осигуряваме цялостна концепция от началната до крайната точка на проекта, с детайлно формулирани дългосрочни и краткосрочни цели за осъществявене на гладко протичане на отделните процеси и тяхната свързаност

Постигане на лесно измерими и очевидни резултати, спрямо предtварително заложените цели

Коректност и лоялно изпълнине на поставените цели, което ще намали разходите на компанията ви

За да се развива оптимално бизнесът ви се нуждаете от правилно разпределение на ресурсите и добро планиране и степенуване на приоритетните оси на цялостната ви дейност. Ние от B2B ви предлагаме комплексни решения за оптимизиране на бизнес процесите във вашата компания, свързани с извършването и получаването на плаtщания, както и с цялостното общо счетоводство на вашият бизнес, за да може вие да се концентрирате не върху оперативните дейности, а върху иновациите, които водят до бизнес растеж.

Концентрирайте Вашия бизнес ресурси върху значимите процеси на вашия бизнес прогрес, за да станете лидери в бранша, на нашия екип от професионални счетоводители и финансисти оставете оперативните процеси по плащане и получаване на задължения, документално оформяне и осчетоводяване на приходите и разходите.

Какво Ви предлагаме?

 • 1.Събираме кандидати и и ги профилираме по определини от вас показатели
 • 2.Селектиране на кандидати, на база автобиография, мотивационни писма, препоръки идруги източници
 • 3.Организиране и провеждане на интервюта от екип от HR експерти
 • 4.Постаняве на селектираните кандидати в симулативна работна среда итестване на техните способности и умения
 • 5.Предложения за работа
 • 6.Въвеждащи обучения и трейнинги

За всички тези процеси можете да разчитате напълно на нас, а като краен резелтата ние гарантираме, че за вас ще работят най-добрите експерти в областта, и техните лични планирани постижения ще съвпадат напълно с целите на вашата компания.


Защо да изберете нас да подберем подходящите за вашия бизнес служители?

 • Просто ни казвате вашите изисквания и ние ви намераме най-подходящите служители, независимо от сферата и позицията
 • Имаме надеждни мултиетапни системи за оценка на личните и професионалните качества на кандидатите
 • Използваме множество източници и подходи, за да установим най-добрите потенциални служители за вишея бизнес
 • Имате 3 месеца гаранция, че кандидатите, които сме избрали ще работат за вас по възможно най-ефективния начин


Разшираяването на бизнесът винаги изисква планиране на разпределението на служители наемане на нови хора, а това от своя страна изисква ресурси като време, пари, HR кадри, заети с процеса. Когато не разполагате с тези ресурси, а трябва да се концентрирате върху бизнеса си, който стремително се движи напред, доверете се на нас да наемем служителите от които имате нужда и адекватно да ви помогнем при разширяване на вашата бизнес организация, без да почувствате сътресение от липса на достатъчно човешки ресурс, тогава, когато най-много имате необходимост от него. Задайте ни вашите изисквания и в рамките на кратък срок ние ще изготвим профили на перфектните служители за вашия бизнес, ще съберем техните документи, ще организираме няколкотива интервюта, включително и тестване в симулативна работна среда и ще ви предложим най-подходящите за вас кандидати.


Ако бизнесът ви се нуждае от нови служители, просто ни потърсете!

Работим професионално и ефективно, за да ви осигурим комфорта, времето и ресурсите да се концентрирате в стратегическите предимства на бизнеса ви. Затова поемаме изцяло всички дейности, свързани с оперативните процеси по изплащане на корпоративните ви задължения.

Започнете да оптимизирате оперативните бизнес процеси в компанията си, като споделите отговорността по изплащане на разходите и задължения с нас!


Какво ви предлагаме?


 • Драстично намаляване на разходите за човешки ресурси, свързани с дейността
  Вече не е необходимо да плащане заплати за пълен работен ден на служители, когато можете да плащате само за дейности, от които наистина се нуждаете.
 • Елиминиране на предварителните, регулярни разходи
  Няма защо да правите необосновани и не възвръщаеми разходи по плащане на скъпи лицензи за софтуер за вашите служители, както и за неговата поддръжка, тъй като нашите услуги изцяло обезпечават всички необходими иначе ресурси.
 • Рязко повишаване на ефективността
  Вашите разходи и задължения ще бъдат плащани винаги преди крайните срокове, което ще ви даде определена оперативна сигурност.
 • Минимизиране на риска и контрол в реално време
  Нашата отчетна система, предоставя най-високото ниво на сигурност на информацията, както в същото време можете винаги и по-всяко време да проследявате всички извършени и извършващите се операции в реално време.
 • Намаляване на несъответствия по фактури и финансови спорове
  Гарантираме внимание към детайла и акуратно отношение към всяка една операция, която трябва да бъде направена, така че да се избягват възможностите за грешки, несъответствия и необосновани финансови претенции към вашата компания.

Доверете се на нашият екип от опитни счетоводители, които ще ви съдействат за всички процеси, свързани с оперативното счетоводство на вашата компания. Когато решите да работите с нас и да ни поверите вашето фирмено счетоводство, ще се уверите колко ефективно и бързо се справяме с досадни бюрократични формалности, законови и счетоводни изисквания.

Нашите принципи на работа се базират на повишена ефективност на оперативните счетоводни процеси чрез автоматизиране на счетоводните и отчетни операции, което оказва влияние чрез намаляване на оперативните разходи за осчетоводяване, намалява риска от негативни финансови и административни последствия, наличия на грешки при отчети или друг вид документи и повишаване на качеството на целия спектър от взаимно свързани процеси при общото фирмено счетоводство.


Нашите комплексни счетоводни решения включват:


 • Изготвяне на цялостна счетоводна политика и фирмена счетоводна стратегия
 • Начисляване на приходи и разходи
 • Отчитане и заприходяване на активи и пасиви
 • Изготвяне на счетоводни баланси и отчети
 • Осчетоводяване на дистрибуторски процеси и процеси по доставка на супермаркети и други обекти в търговската мрежа
 • Закриване или придобиване на фирми, закупуване или продажба на дялови участия
 • Цялостно вътрешнофирмено счетоводство

Какво можем да ви гарантираме, наемайки нашия екип за вашето счетоводство?


 • Лоялност и конфиденциалност
 • Фокус върху просперитета и развитието на вашия бизнес
 • Най-висока степен на професионализъм, гарантиращ високо качество на целия спектър от счетоводни услуги
 • Регулярни консултации и препоръки по повод счетоводната политика и стратегия на вашия бизнес
 • Ангажираност към Вашите нужди и бизнес цели
 • Минимизиране на бюрократичните бариери

С риск да се повторим ще кажем само, че успехът на Вашия бизнес зависи от далновидните ви управленски решения и надеждните бизнес партньори . Изберете B2B за ваш аутсорсинг партньор по отношение на оперативното ви счетоводство, за да гарантирате, че сте на верния път към вашия бизнес растеж!