За Нас


B2B е компания, специализирана в създаване и прилагаме на цялостни аутсорсинг решения в областите IT, услуги в областта на човешките ресурси и оптимизация на бизнес процесите за малки, средни компании и стъртъпи.


Ние сме вашия надежден бизнес партньор, на който може да се доверите за управлението на IT процесите във вашата компания, на всички дейности, свързани с човешките ресурси и операции, гарантиращи оптимизацията на бизнес процесите, водещи до стратегическия успех на вашия бизнес.


B2B e член е на ИКТ клъстер Бургас, браншова организация, обединяващи аутсорсинг компании в сферата на IT услугите и услугите по оптимизиране на бизнес процесите.

Ползите за вашия бизнес ако изберете аутсорсинг решенията на B2B?

Спестявате пари

Чрез наемането на B2B за аутсорсинг партньор, вие имате възможност да се концентрирате върху бизнеса си.


Вече не е необходимо да наемате допълнителен персонал, да променяте функционалната структура на компанията си и да изразходвате ресурси, за да покрие компанията ви важни отрасли, свързани с разрастването на бизнес модела.


Това ще го правим ние, като по този начин вие ще спестите значителни потенциални разходи, при реализиране на предварително планираните финнасови ползи.

Спестяване време

Времето е най-ценния актив на бизнеса и ние ви предлагаме решения, които пестят вашето ценно време.


Няма да е необходимо да отделяте времеви ресурс, за да планирате и покривате дейности, които не са основни във вашия бизнес модел. Оставете това на нас.


Ние ще извършим всяка една част от необходимите процеси – от консултацията до реализацията.

Наемате доказани професионалисти, гарантиращи най-високо качество на услугите.В B2B работят само експерти с дългогодишен опит в своята област, по установени международни стандарти, което ви гарантира най-високото качество на извършените услуги.Концентрирате се върху развитие на вашия бизнес, а не върху периферни, съпътстващи процеси.

Повишаване на ефективноста за
оперативните и бизнес процеси

Когато екип от експерти е тясно ангажиран с дефинираните дейности, ефективността им е многократно по-голяма и следователно резултира върху постигането на максимално качество на извършените услуги.

Прозрачност и измеримост
на резултатите

Винаги има определени резерви, когато се започва работа с нов аутсорсинг партньор, но ние от B2B сме изградили система за взаимно изгодно сътрудничество с нашите партньори, при което цялата информация за извършените дейности е налична и актуално по всяко време и периодично се прави отчет и анализ на постигнатите резултати и достигнати, предварително заложени таргети.

Ние от B2B знаем, че бизнесът можe да се развива и да постига успехи единствено с правилните партньори.


Затова събрахме най-добрите ITспециалисти в областите IT, HR и BPO, вложихме години натрупан опит и познания, за да бъдем най-добрия бизнес партньор, който можете да имате.

Нашата визия е свързана с покриването на основните ни принципи на работа:


  • Вашите бизнес цели са и наши цели

  • Поемаме пълната отговорности рискове за оперативните дейности, за които отговаряме

  • Гарантирани лоялности и конфиденциалност при изпълнение на поетите ангажименти

  • Ориентирани сме към изпълнение на поетите ангажименти спрямо бизнес модела на вашата компания и това е основен приоритет за нас