Business Processes Optimization

Оптимизирайте Бизнес Процесите - Не Изпускайте Юздите На Бизнеса Си!

Разполагаме с изцяло отдаден на работата екип от специалисти, със солидни познания, квалификации и опит в няколко направления, които ще осъществявет директното управление и извършването на оперативните процеси и ще гарантират високото качество на извършвените от B2B услуги.

Какво ще спечели бизнеса ви ако изберете B2B за бизнес партньор за оптимизиране на бизнес процесите?

Работим с ясно дефинирани задължения и отговорности, разпределени между нас и вашата компания

Осигуряваме цялостна концепция от началната до крайната точка на проекта, с детайлно формулирани дългосрочни и краткосрочни цели за осъществявене на гладко протичане на отделните процеси и тяхната свързаност

Постигане на лесно измерими и очевидни резултати, спрямо предtварително заложените цели

Коректност и лоялно изпълнине на поставените цели, което ще намали разходите на компанията ви

За да се развива оптимално бизнесът ви се нуждаете от правилно разпределение на ресурсите и добро планиране и стеtпенуване на приоритетните оси на цялостната ви дейност.


Ние от B2B ви предлагаме комплексни решения за оптимизиране на бизнес процесите във вашата компания, свързани с извършването и получаването на плаtщания, както и с цялостното общо счетоводство на вашият бизнес, за да може вие да се концентрирате не върху оперативните дейности, а върху иновациите, които водят до бизнес растеж.

Концентрирайте Вашия бизнес ресурси върху значимите процеси на вашия бизнес прогрес, за да станете лидери в бранша, на нашия екип от професионални счетоводители и финансисти оставете оперативните процеси по плащане и получаване на задължения, документално оформяне и осчетоводяване на приходите и разходите.

Какво Ви предлагаме?

Приходите, плащанията от клиенти и всичките форми на парични постъпления са в основата на съществуването на вашия бизнес.

Затова решението ние да бъдем вашите аутсорсинг партньори при събиране на задълженията ви от клиенти, партньори или други страни ще доведе не само до генериране на приходи и повишаване на печалбата, но и до установяване на оперативна финансова стабилност в компанията ви.

Можете изцяло да се доверите на нашите опитни и професионално подготвени специалисти, които ще поемат кредитната линия на компанията ви, ще изпълнят задачите по вземане на задълженията в нужния срок и при зададените условия.

Всичко с идеята вашият бизнес да се развива и всичките ви ресурси да бъдат използвани ползотворно.

Ние предоставяме богат набор от услуги, свързани с банково и извън банкови получаване на задължения, за да прехвърлите отговорността за всички оперативни процеси, свързани с получаването на финансови постъпления.

Как можем ефективно, надеждно и сигурно да ви помогнем, когато решите да ни изберете за свой аутсорсинг партньор?


 • Ще намалим трайно и сигурно оперативните разходи на разходите за човешки ресурси
 • Гарантирано ще минимизираме просрочените задължения и оптимизиране контрола по тях
 • Ще повишим значително паричните потоци и кредитните вземания, вливащи се в компанията ви
 • Ще сведем лошите кредити до минимум
 • Ще елиминираме изцяло неприложените кредити
 • Регулярно ще проследяваме напредъка при осъществяване на поставените таргети на вземания
 • Гарантираме оперативна прозрачност при изпълнение на поетите ангажименти
 • Цялостно оформяне на документи и контрол над цялостната документация и
 • Подробни седмични отчети за извършените дейности и анализ на резултатите спрямо предварително поставените цели

Работим професионално и ефективно, за да ви осигурим комфорта, времето и ресурсите да се концентрирате в стратегическите предимства на бизнеса ви. Затова поемаме изцяло всички дейности, свързани с оперативните процеси по изплащане на корпоративните ви задължения.

Започнете да оптимизирате оперативните бизнес процеси в компанията си, като споделите отговорността по изплащане на разходите и задължения с нас!


Какво ви предлагаме?


 • Драстично намаляване на разходите за човешки ресурси, свързани с дейността
  Вече не е необходимо да плащане заплати за пълен работен ден на служители, когато можете да плащате само за дейности, от които наистина се нуждаете.
 • Елиминиране на предварителните, регулярни разходи
  Няма защо да правите необосновани и не възвръщаеми разходи по плащане на скъпи лицензи за софтуер за вашите служители, както и за неговата поддръжка, тъй като нашите услуги изцяло обезпечават всички необходими иначе ресурси.
 • Рязко повишаване на ефективността
  Вашите разходи и задължения ще бъдат плащани винаги преди крайните срокове, което ще ви даде определена оперативна сигурност.
 • Минимизиране на риска и контрол в реално време
  Нашата отчетна система, предоставя най-високото ниво на сигурност на информацията, както в същото време можете винаги и по-всяко време да проследявате всички извършени и извършващите се операции в реално време.
 • Намаляване на несъответствия по фактури и финансови спорове
  Гарантираме внимание към детайла и акуратно отношение към всяка една операция, която трябва да бъде направена, така че да се избягват възможностите за грешки, несъответствия и необосновани финансови претенции към вашата компания.

Доверете се на нашият екип от опитни счетоводители, които ще ви съдействат за всички процеси, свързани с оперативното счетоводство на вашата компания. Когато решите да работите с нас и да ни поверите вашето фирмено счетоводство, ще се уверите колко ефективно и бързо се справяме с досадни бюрократични формалности, законови и счетоводни изисквания.

Нашите принципи на работа се базират на повишена ефективност на оперативните счетоводни процеси чрез автоматизиране на счетоводните и отчетни операции, което оказва влияние чрез намаляване на оперативните разходи за осчетоводяване, намалява риска от негативни финансови и административни последствия, наличия на грешки при отчети или друг вид документи и повишаване на качеството на целия спектър от взаимно свързани процеси при общото фирмено счетоводство.


Нашите комплексни счетоводни решения включват:


 • Изготвяне на цялостна счетоводна политика и фирмена счетоводна стратегия
 • Начисляване на приходи и разходи
 • Отчитане и заприходяване на активи и пасиви
 • Изготвяне на счетоводни баланси и отчети
 • Осчетоводяване на дистрибуторски процеси и процеси по доставка на супермаркети и други обекти в търговската мрежа
 • Закриване или придобиване на фирми, закупуване или продажба на дялови участия
 • Цялостно вътрешнофирмено счетоводство

Какво можем да ви гарантираме, наемайки нашия екип за вашето счетоводство?


 • Лоялност и конфиденциалност
 • Фокус върху просперитета и развитието на вашия бизнес
 • Най-висока степен на професионализъм, гарантиращ високо качество на целия спектър от счетоводни услуги
 • Регулярни консултации и препоръки по повод счетоводната политика и стратегия на вашия бизнес
 • Ангажираност към Вашите нужди и бизнес цели
 • Минимизиране на бюрократичните бариери

С риск да се повторим ще кажем само, че успехът на Вашия бизнес зависи от далновидните ви управленски решения и надеждните бизнес партньори . Изберете B2B за ваш аутсорсинг партньор по отношение на оперативното ви счетоводство, за да гарантирате, че сте на верния път към вашия бизнес растеж!