IT операции и услуги

В света на бизнеса, всичко е свързано!


Технологиите променят света на бизнеса. Наблюдава се един двустранен процес, при който Вашият бизнес трябва да се адаптира спрямо технологиите, но и нуждите за развитие на бизнеса диктуват промените в технологичната сфера.


За развитието и разтежа на вашия бизнес е нашият фокус. Имаме капацитете и опита да ми предложим пълен спектър от IT решения и услуги и администриране на богат набор от операции, свързани с информационните технологии.

Как ще помогнем на бизнесът ви да расте:

IT решения и услуги, които напълно покриват вашите вътрешни и външни бизнес нужди, спестяват време и пари и оптимизират бизнес процесите във вашият бизнес. IT решенията предоставят ефективни услуги, спрямо вашите индивидуални изиквания за качество и бюджет.


Всички IT функции включително изработване на софтуер и управлението му. IT операциите детерминират начинът, по който бизнесът управлява своя софтуер и хардуер, включва и IT поддръжката като администриране на мрежи, управление на устройства, мобилни комуникации и помощ от всякакво естество при поддръжката.


Комбинация от услуги и процеси, които целят да обезпечат и автоматизират оперативните бизнес процеси, свързани с вашия бизнес.

 • Автоматизиране

  Автоматизираме основните процеси в бизнесът ви, така че да може да пестите време и финнасови и човешки ресурси

 • Бързо и убодно управление на процеси

  Изграждаме системи за цялостно управление на оперативните процеси, свързани с вашата дейност, което ще ви позволи да измервате и анализирате резултатите, които постигате

 • Лесно измерване на резултати и анализ

  Мениджънт системите, които интегрираме вв вашия бизнес позволяват измерване на резултатите във всеки един етап от дейността ви и сумиране на данните ,коетоо ви позволява да изготвяте качествени бизнес и оретавни анализи

 • Идентифициране на проблемни зони

  Обединавяне и интегриране на софтуери и информационни системи в единна система което ще ви позволи да поддържате всичките си бази от данни и процеси под контрол и да установите наличие на пропуски в определени дейности, както и причината за тях

 • Обучения за работа, поддръжка и администриране на софтуер и хардуер

Какво предлагаме

IT Consulting

Изграждане на софтуер за
управление на бизнес процесите

Управление на
бази данни

Цялостно менажиране на
онлайн магазини и
E-commerce платформи

Outsourcing of digital
trading support